Yasal Uyarı

Yasal Şartlar Ve Kanuni Hükümlülük

Teknogizlikamera.com adresinde satışa sunulan tüm ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak; uygunsuz kullanım hallerinde (Tehdit, şantaj ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak vs.) bu tür kullanım durumlarında doğabilecek kanuni sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Bu tür uygulamalar ile şahıslara yönelik kullanımların suç teşkil edebileceğini hatırlatırız. Bu tip uygulamalardan satıcı, satıcılar sorumlu tutulamazlar. Alıcı, siparişi ile birlikte bu şartları kabul etmiş sayılır.
Yeni 5237 sayılı Türk ceza kanunu kişisel verilerin kaydedilmesini, izinsiz kullanılmasına ilişkin bilgidir. Kişisel hakların ihlal edilmesi halinde yürürlüğe girecek olan Türk ceza Kanunu'nun 135,136,137,138 ve 139'uncu maddelerinin tam metni: kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135. (1) hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı (6) aydan üç (3) yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, irkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme MADDE 136.
(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir (1) yıldan dört (4) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nitelikli Hâller MADDE 137. (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; A) kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, B) belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Verileri yok etmeme MADDE 138. (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı (6) aydan bir (1) yıla kadar hapis cezası verilir. Şikâyet MADDE 139. (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve Kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

Yasal Uyarı: Cihazların kullanımıyla ilgili olarak; uygunsuz kullanım hallerinde (tehdit, şantaj ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak v.s) doğabilecek yasal sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Bu tür uygulamalar ile üçüncü şahıslara yönelik kullanımların suç teşkil edebileceğini unutmayınız. Bu tip uygulamalardan firmamız ve/veya satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı, siparişi ile birlikte bu şartları kabul etmiş sayılır.

Keyifli ve Güvenli alışverişler dileriz.